MENU

Brainville

ROK
2019

KLIENT
Europan Europe

LOKALIZACJA
Rotterdam, NL

PROGRAM
urbanistyka, architektura wielofunkcyjna, architektura krajobrazu, rewitalizacja

POWIERZCHNIA
17,9 ha

STATUS
konkurs Europan 15, krótka lista

ZESPÓŁ
Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka (autorzy), Łukasz Chamer, Kamil Łempiński (współpraca)

Brainville


Notice: Undefined index: pix in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 80

Notice: Undefined index: wideo in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 91

BRAINVILLE to strategia dogęszczenia struktury parku biurowego Brainpark I w Rotterdamie, która definiuje wielofunkcyjne środowisko o produktywnym programie funkcjonalno – przestrzennym oraz zaangażowanej społeczności lokalnej. Koncepcja rewitalizacji obszaru czerpie z lokalnej typologii kwartału, przekształcając ten miejski monolit w dostępne, tętniące życiem sąsiedztwo. BRAINVILLE to urbanistyka wernakularna: brak powtarzalności i regularnej siatki kompozycyjnej, zróżnicowane wysokości budynków oraz atlas przestrzeni publicznych, pół-publicznych oraz pół-prywatnych, które tworzą społeczność o rozbudowanym poczuciu wspólnoty w duchu ekonomii cyrkularnej.

NOWA WERNAKULARNA TYPOLOGIA KWARTAŁU MIEJSKIEGO:
A. typowy kwartał miejski Rotterdamu z funkcją mieszkaniową w obwodzie oraz przestrzenią publiczną wewnątrz, B. istniejąca struktura Brainpark I – wolnostojące budynki biurowe zlokalizowane wzdłuż granicy działki z kilkoma obiektami w parku, C. Rewitalizacja obszaru poprzez intensyfikację tkanki urbanistycznej: reparcelacja parku biurowego na mniejsze działki, o bardziej kameralnej zabudowie w ludzkiej skali. Gdyby jedynie rozbudowywać istniejące biurowce jako osobne budynki, to zamiast ciągłego, narracyjnego sąsiedztwa stworzono by archipelag osobnych monolitów funkcjonalnych,
D. wielofunkcyjna zabudowa dywanowa jako nowy typ miejskiego kwartału, który wciąż nawiązuje do tradycyjnej typologii, ale zakłada tworzenie się mniejszych społeczności i klastrów funkcjonalnych.

DOPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ STRUKTURY URBANISTYCZNEJ:
A. KAMPUS EUR: 1. niska zabudowa w krajobrazie, 2. tkanka urbanistyczna o dużej gęstości zabudowy,
B. BRAINVILLE: 3. niska zabudowa w krajobrazie, 4. tkanka urbanistyczna o dużej gęstości zabudowy

Nazwa strategii BRAINVILLE odzwierciedla dążenie do „miasteczkowego” układu urbanistyki o ludzkiej skali, silnej narracji przestrzennej oraz aranżacji przestrzeni wspólnej wspomagającej zawiązywanie więzi społecznych. Nowa dzielnica intensywnie czerpie z otoczenia i za pomocą nowych funkcji oraz budynków dopowiada zastany kontekst. Dla przykładu, centralna strefa parkowa została zintensyfikowana i dogęszczona funkcjami rekreacyjno-publicznymi w ramach istniejącego obrysu, a rozlegle parkingi zamieniono w strefy wegetacyjne.

A. STRUKTURA URBANISTYCZNA: 1. reparcelacja na mniejsze działki
(i więcej nowych inwestycji), 2. pozbycie się parkingów,
3. przekształcenie istniejącej drogi samochodowej w bulwar nowej mobilności, 4. renaturalizacja oraz intensyfikacja Parku Centralnego,
5. otwarcie parterów budynków biurowych na usługi generujące lokalną społeczność, 6. budynki wzdłuż drogi ekspresowej A16 jako blokada akustyczna, 7. połączenie BRAINVILLE z kampusem EUR wielofunkcyjnym bulwarem publicznym, 8. połączenie BRAINVILLE z Brainpark III i terenem Rivium za pomocą kładki pieszo-rowerowej,
9. przedłużenie trasy autonomicznej kolei miejskiej,
10. wzmocnienie połączenia z Kralingse Zoom

B. PROGRAM FUNKCJONALNY: LOKALNE SĄSIEDZTWA: 1. Strefa Młodych Rodzin, 2. Strefa Absolwentów, 3. Strefa Studentów, 4. Strefa Mieszkań Czasowych, 5. Strefa Makers Movement, 6. Strefa Małej Produkcji, 7. Centrum Podnoszenia Kompetencji, 8. Strefa Biurowa,
9. Strefa Wellness, 10. Strefa Zdrowia,
POŻYTECZNA REWITALIZACJA: nowe funkcje budynków parkowych: 11. Brainparlament, 12. BrainCorp. biura zastępcze, 13. nowe uniwersytety: uniwersytet dziecięcy oraz uniwersytet trzeciego wieku, 14. istniejący parking przekształcony w nowy krajobraz, 15. pętla – bulwar nowej mobilności dla pieszych i cyklistów

C. FAZOWANIE: I. Założenie Brainparlamentu i rozpoczęcie procesu rewitalizacji, II. Otwarcie bulwaru Erazma, rozbudowa kampusu EUR oraz wprowadzenie polityki lokalowej dla parterów usługowych, III. Budowa pierwszego sąsiedztwa: Strefy Absolwentów, IV. Pętla nowej mobilności z przedłużoną trasą autonomicznej kolei miejskiej,
V. rewitalizacja budynków w Parku Centralnym i przeznaczenie ich na biura tymczasowe dla inwestorów w działki obwodowe BRAINVILLE,
VI. Stabilna, ciągła rewitalizacja obszarów BRAINVILLE dzięki możliwościom korzystania z rezerw terenu oraz istniejących budynków biurowych

Strategia rewitalizacji Brainparku I w BRAINVILLE zakłada zachowanie istniejących budynków z rozbudową ich programu funkcjonalnego poprzez uzupełnianie brył obiektami satelitarnymi, które budują sąsiedztwa funkcjonalne / klastry tematyczne. Koncepcja wykorzystuje także istniejącą obwodową drogę do wprowadzenia zrównoważonych i nowoczesnych środków transportu, przekształcając ją w prawdziwie miejski bulwar.