MENU

Dom Crossover Jungle 4000

ROK
2009

KLIENT
Shinkenchiku-sha co. ltd.

LOKALIZACJA
JP

PROGRAM
zabudowa mieszkaniowa

POWIERZCHNIA
648 m²

STATUS
konkurs, wyróżnienie

ZESPÓŁ
Budcud: Mateusz Adamczyk, Michał Palej

Dom Crossover Jungle 4000


Notice: Undefined index: pix in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 80

Notice: Undefined index: wideo in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 91

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie domu na „czterech kwadratach” / 'Four Square' jako hołdu dla Johna Hejduka, który opracował słynne typologiczne zadanie projektowe 'Nine Square Grid'. W hipotetycznym mieście-ogrodzie, na siatce 36 x 36 m należało zaprojektować cztery domy. Jedynymi wytycznymi była ich powierzchnia 162 m2 oraz symbiotyczne przenikanie się architektury i natury. Zadaliśmy sobie więc pytanie: Czy codzienną rutyną można zdefiniować typologię mieszkaniową?

Człowiek często porusza się tą samą trasą, powtarza powszednie czynności. Jeśli spojrzeć na wspólne trajektorie wielu mieszkańców miasta, osiedla, a nawet domu, stworzą one przestrzenną galaktykę funkcji, którą można łączyć. A taką mapę można zapisać jako przestrzeń do życia. Analizując rutynę mieszkańców, zaprojektowaliśmy ją w przestrzeni jako sieć nawarstwionych i przecinających się ścieżek – pętli. Przekształcając schemat, otrzymaliśmy układ optymalny pod względem orientacji, nasłonecznienia czy zróżnicowanych stref prywatności.

Postanowiliśmy połączyć wszystkie kuchnie, aby zapewnić mieszkańcom czterech domów przestrzeń interakcji, gdzie mogą wspólnie przygotowywać posiłki. Po kolejnych modyfikacjach pętli powstał schemat typologii, którego formę warunkowała długość funkcjonalnych trajektorii. Każdy z domów miał 162 m2, więc szerokość obiektów była warunkowa. 'Four Square' to budynek narracyjny, którego forma podkreśla zwyczaje jego użytkowników, zapisując ich codzienne podróże.

“Projekt zwrócił moją uwagę dogłębną analizą relacji między funkcją a przestrzenią, która zbudowała architektoniczną galaktykę – sugestywny leitmotif budynku.” Rafael Moneo