MENU

Europan 9 Koktajl Urbanistyczny

ROK
2008

KLIENT
Miasto Warszawa, Europan Europe

LOKALIZACJA
Warsaw, PL

PROGRAM
urbanistyka, architektura wielofunkcyjna, rewitalizacja

POWIERZCHNIA
56 ha

STATUS
konkurs, 1.sza nagroda

ZESPÓŁ
Budcud: Mateusz Adamczyk, Michał Palej, Artur Michalak, Patrycja Okuljar-Sowa

Europan 9 Koktajl Urbanistyczny


Notice: Undefined index: pix in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 80

Notice: Undefined index: wideo in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 91

Kształtująca się na przestrzeni wieków tkanka miejska Warszawy przyjęła formę nieregularnej pięcioramiennej gwiazdy, której środek stanowi centrum miasta, a w ramionach zlokalizowane są mieszkaniowe dzielnice miasta. Koncepcja rozwoju stolicy zakłada zwiększenie intensywności zabudowy zarówno w obszarze „gwiazdy Warszawa”, jak i terenów pomiędzy jej ramionami. Te często zaniedbane części stolicy (położone relatywnie blisko centrum miasta) charakteryzuje olbrzymi potencjał, często ukryty w opuszczonych terenach kolejowych czy poprzemysłowych.

Przykładem takiego obszaru jest fragment miasta o nazwie Czyste, zlokalizowany w południowo-zachodniej części Warszawy, dla którego opracowaliśmy strategię „Koktajlu Urbanistycznego”. Nasz projekt rewitalizacji zakłada maksymalne wykorzystanie walorów tego miejsca oraz stworzenie nowego wielofunkcyjnego centrum opartego na różnorodności funkcji. Proponowanym rozwiązaniem jest wytworzenie szeregu wysokiej jakości przestrzeni publicznych, budujących ciekawą narrację. Zaprojektowane przestrzenie będą wiązać ze sobą atrakcyjne miejsca i funkcje w obrębie całej działki, stając się ważnymi miejscami integracji międzyludzkiej i elementami sieci placów publicznych oraz terenów zieleni całego miasta. Zamiast wydzielonych i zamkniętych kwartałów zabudowy wielorodzinnej proponujemy zróżnicowanie mieszkań pod względem typologii oraz ich formy własności w obrębie jednego zespołu (np.: mieszkania własnościowe, na wynajem i socjalne – TBS).

Przewidujemy elastyczność we wzajemnym przenikaniu się przestrzeni prywatnej i publicznej, zostawiając miejsce pod zabudowę o charakterze bardziej prywatnym, z cechami zabudowy miejskiej w zieleni.Planowana modernizacja sieci komunikacyjnej pozwoliła założyć rozbudowę szybkiej kolei miejskiej (SKM) oraz dodatkowe odciążenie ruchu kołowego za pośrednictwem ruchu pieszego i rowerowego prowadzonego wzdłuż nowych zielonych korytarzy. Wszystkie ważne miejsca znajdą się w zasięgu dojścia pieszego.

Centralnym punktem skupiającym społeczność lokalną będzie miejskie targowisko Czyste umiejscowione wzdłuż głównej arterii dzielnicy. Ta, częściowo zamknięta dla ruchu kołowego w weekendy, stworzy nowoczesny miejski deptak.

Koktajl Urbanistyczny to wieloaspektowa strategia stworzenia współczesnej dzielnicy – różnorodnej i przyjaznej wszystkim użytkownikom.