MENU

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze

ROK
2013

KLIENT
Miasto Zielona Góra

LOKALIZACJA
Zielona Góra, PL

PROGRAM
przestrzeń publiczna, teren zieleni, rewitalizacja

POWIERZCHNIA
9.4 ha

STATUS
koncepcja

ZESPÓŁ
Budcud: Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka (autorzy), Johannes Peter Steidl, Magdalena Potoczna, Anna Ptaszyńska, Jakub Urbaniak, Łukasz Dworniczak + Fundacja Salony, BWA Zielona Góra

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze


Notice: Undefined index: pix in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 80

Notice: Undefined index: wideo in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 91

Park Tysiąclecia w Zielonej Górze do połowy lat 60. XX wieku funkcjonował jako cmentarz Zielonego Krzyża. Korony drzew przepuszczały małe ilości światła, a brak zieleni niskiej spowodował, że park sprawiał wrażenie ciemnego, nieprzyjaznego i niebezpiecznego. Głównym postulatem było przywrócenie życia w Parku Tysiąclecia oraz zlikwidowanie przeszkód uniemożliwiających funkcjonowanie Parku jako wielowątkowej przestrzeni publicznej o unikatowym charakterze.

Jednym z podstawowych założeń projektu rewitalizacji była redukcja nawarstwionych istniejących ciągów komunikacyjnych i przekształcenie ich w funkcjonalną sieć pętli pieszych. Nową komunikację w parku organizowały następujące elementy: duża pętla pieszo-rowerowa, pozwalająca na szybkie przemieszczanie się po obrzeżach parku; charakterystyczne wejścia do parku; aleja wewnątrz parku oraz drogi poprzeczne, a także pętle spacerowe o różnych programach tematycznych.

Pętle spacerowe grupowały funkcje różniące się charakterem i profilem potencjalnych użytkowników. Pętla Abstrakcyjna to strefa stymulacji zmysłów oraz intuicyjnej eksploracji terenu parku. Pętla Lokalnej Społeczności/Pętla Tranzytowa była strefą przeznaczoną do codziennej integracji okolicznych mieszkańców, zawierającą oś komunikacyjną prowadząca przez Park. Pętla Aktywnej Rekreacji – strefą sportowa w otoczeniu bujnej zieleni parkowej. Pętla Spacerowa/Sensoryczna to miejsce podkreślające główne charakterystyki Parku Tysiąclecia (tarasy, historyczne założenia zieleni).

Przestrzenie pomiędzy pętlami funkcjonalnymi zostały wypełnione ciągami niskich roślin płożących lub krzewów, zapisujących nawarstwiony układ terenu Parku – z podkreślonymi granicami tarasów i przebiegiem dawnych ścieżek. Z biegiem czasu ciągi roślin „rozpełzną” się poza wytyczone dla nich trasy i przykryją park gęstym zielonym dywanem, wciąż przypominając o warstwowej historii terenu opracowania.

Projekt rewitalizacji przekształca Park Tysiąclecia w wielowątkowy obszar dla różnych grup użytkowników. Park staje się przestrzenią publiczną w centrum miasta, o dzikości, jakościach i charakterystykach terenów leśnych, jakie otaczają Zieloną Górę.