MENU

Przyziemna strategia

ROK
2019

KLIENT
Europan Europe

LOKALIZACJA
Warszawa, PL

PROGRAM
urbanistyka, architektura wielofunkcyjna, architektura krajobrazu, czysty przemysł, rewitalizacja

POWIERZCHNIA
115 ha

STATUS
konkurs Europan 15

ZESPÓŁ
Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka (autorzy), Łukasz Chamer (współpraca)

Przyziemna strategia


Notice: Undefined index: pix in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 80

Notice: Undefined index: wideo in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 91

Współczesna zabudowa Warszawy powinna być jak dwie strony stołecznego wybrzeża Wisły: i miejska i pełna natury; równoważąca tkankę miejską terenami zróżnicowanej przestrzeni publicznej i miejskiego biotopu. Działka Europana to przemysłowy teren Huty Warszawa, którego administratorzy już zaczynają pracować nad rewitalizacją obszaru i redukcją wytwarzanych zanieczyszczeń. Jednakże ogromny hałas, spore natężenie ruchu oraz osiadający na działce pył przemysłowy skutecznie blokują rozwój obszaru we współczesną, zrównoważoną i wielofunkcyjną dzielnicę miasta.

A. ANALIZA STRUKTURY MIASTA Z ZIELONYMI KORYTARZAMI, B. UPROSZCZONY OBRAZ MIASTA: A. kliny tkanki miejskiej, B. zieleń jako spoiwo, C. ANALIZA WYBRANEGO KLINA, D. SYNERGICZNY UKŁAD MIEJSKIEGO KLINA: A. tkanka miejska, B. zieleń jako spoiwo, C. centra lokalne na styku obszarów

Projekt „Ground rules” / „Strategia przyziemna” prezentuje metodologię przekształcenia obszarów huty w zdrowe środowisko do życia i pracy. Zaczynając od podstaw, strategia zakłada ekologiczną rekultywację zanieczyszczonego gruntu w żyzną glebę pod rozwój miasta. Terra preta – bardzo żyzny czarnoziem – może być „produkowany” w Warszawie z regenerowania zanieczyszczonych zasobów ziemi obszarów huty, za pomocą infrastruktury przemysłowej dostępnej na działce oraz nasadzeń z odpowiednich roślin rodzimych. Proces rekultywacji gleby i zakładania obszarów biotopu pochłaniającego zarówno metale ciężkie, jak i tłumiące hałas, jest jednocześnie procesem nasadzania nowego parku miejskiego, który następnie zostanie przekształcony w zielone, ekologiczne sąsiedztwo. Produkcja żyznej gleby może być krótkoterminową strategią przygotowania terenów Huty Warszawa pod zabudowę lub długoterminowym projektem nowego, czystego przemysłu, który zregeneruje zanieczyszczoną glebę z innych obszarów rezerw terenowych stolicy.

INNOWACYJNY I PRODUKTYWNY KRAJOBRAZ – FARMA ZIEMI: A. zanieczyszczony grunt z miasta i ośrodków przemysłowych, B. transport na działkę Huty Warszawa, C. produkcja żyznej gleby terra preta poprzez założenie przemysłowej eko-farmy zdolnej do szybkiej regeneracji ziemi, D. transport na teren docelowy, E. nowa miejska przyroda, zdolna produkować plony i odbudowywać kompleksowy miejski biotop

RÓWNOWAGA MIASTA I NATURY:
1. TKANKA MIEJSKA: A. solar punkowy park biznesowy z budynkami edukacyjnymi, B. zabudowa komercyjna, C. budownictwo socjalne i akademiki na kampusie edukacyjnym, D. kooperatywy mieszkaniowe i biurowe, E. mieszkania na wynajem, F. domy jednorodzinne
2. ZIELONA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA: A. bulwar sportów miejskich, B. edukacja w zieleni, C. park deszczowy i osiedle na wodzie, D. osiedle eko-farm, E. eko-bulwar, F. eko-korytarz wiatrowy, G. park akustyczny

A. NIEEFEKTYWNY SCENARIUSZ ZABUDOWY OBWODOWEJ,
B. STRATEGIA REWITALIZACJI DZIAŁKI: ETAP 1: 1. farma ziemi w formie miejskiej plantacji / ogrodu, 2. uprzątnięcie złomowiska, 3. zamknięcie przemysłowej linii kolejowej, C. ETAP 2: 1. farma ziemi w formie miejskiej plantacji, 2. nowe osiedle na oczyszczonym obszarze (również z funkcjami tymczasowymi), 3. zwolnienie przemysłowej linii kolejowej, 4. przeniesienie całego przemysłu w jeden obszar działki, 5. likwidacja tlenowni i założenie farmy ziemi, D. ETAP 3: 1. farma ziemi w formie miejskiej plantacji, 2. nowe osiedle na oczyszczonym obszarze, 3. przemysłowa kolej podziemna, 4. domknięcie strefy przemysłu eko-ścianą hamującą rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, hałasu i produkującą energię, 5. utworzenie parku akustycznego, 6. założenie korytarzy ekologicznych, 7. linia metra, 8. budowa obiektów czystego przemysłu

E. ETAP 4 – TRZY CENTRA, F. ETAP 4 – CZTERY CENTRA: 1. farma ziemi w formie miejskiej plantacji, 2. nowe osiedle na oczyszczonym obszarze, 3. strefa czystego przemysłu i eko-produkcji, 4. rozbudowa eko-korytarza na zrekultywowanych działkach, 5. przekształcenie terenu przemysłowego w centrum czystego przemysłu, G. FINAŁOWY ETAP REWITALIZACJI: ZDROWA DZIELNICA: 1. strefa czystego przemysłu i eko-produkcji, 2. rozbudowa eko-korytarza, 3. budowa osiedla na oczyszczonym terenie, H. POLICENTRYCZNA DZIELNICA SYNERGII

A. UKŁAD FUNKCJI: sąsiedztwa jako przestrzenie do życia, pracy i nowej produkcji: A. eko-sąsiedztwo miejskiego rolnictwa (produkcja ziemi, jedzenia i kwiatów na sprzedaż), B. solar punkowy park biznesowy, C. sąsiedztwo wytwórczo – przetwórcze w duchu Makers Movement, D. sąsiedztwo ekonomii cyrkularnej z centrum recyklingu i biznesami naprawczymi
B. STREFA PUBLICZNA: centra lokalne o zróżnicowanych charakterystykach: A. bazar plonów lokalnych, B. park solar punk, C. super – agora, D. centrum recyklingu i ekonomii cyrkularnej,
C. TYPOLOGIE ZIELENI: 1. eko-korytarz, 2. park akustyczny, 3. strefa eko-edukacji,
D. KOMUNIKACJA: 1. główne drogi dojazdowe, 2. możliwe ścieżki piesze, 3. linia metra ze stacjami (3′), 4. zielony korytarz

„Przyziemna strategia” zakłada wykorzystanie efektywnych i ekonomicznie umotywowanych procesów czystej produkcji w celu stworzenia współczesnej i wielofunkcyjnej dzielnicy miasta. Baza strategii (eko-regeneracja gleby) definiuje też całą metodologię zakładania oraz umacniania lokalnej społeczności, opartą na poszanowaniu zasobów i przestrzeganiu zasad dynamicznej równowagi. Projekt ten łączy ambicje stworzenia fragmentu miasta w dialogu z miejską przyrodą; zarówno dynamicznego, jak i zharmonizowanego, łączącego produktywność kapitału z zasadami ekonomii cyrkularnej.