MENU

Osiedle w Kaliszu nagrodzone w konkursie!

Osiedle w Kaliszu nagrodzone w konkursie!


Notice: Undefined index: pix in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 80

Notice: Undefined index: wideo in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 91

Nasz projekt osiedla mieszkaniowego przy ul. Długosza w Kaliszu zdobył 2 nagrodę w konkursie architektoniczno-urbanistycznym organizowanym przez Kaliskie TBS!

Koncepcja, analizując wyzwania budownictwa socjalnego, zakłada utworzenie wysokiej jakości środowiska do życia – w otoczeniu zieleni i o różnorodnych przestrzeniach wspólnych, które wzmacniają więzy społeczne, a także promują zrównoważony rozwój.

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne osiedla stawiają w centrum człowieka, ponieważ to ludzka skala architektury, bezpieczne przestrzenie publiczne i możliwość życia sąsiedzkiego decydują o sukcesie projektu oraz budowie silnej wspólnoty. Właśnie ze względu na zapewnienie jak najlepszego i najbardziej bezpiecznego funkcjonowania osiedla podzielono je na dwie zasadnicze strefy: mieszkalno-parkową oraz parkingową, horyzontalnie dzielące działkę, wyraźnie separując ruch kołowy od życia sąsiedzkiego.

Obwodowe balkony definiują charakterystyczną architekturę budynków mieszkaniowych tego osiedla. Stanowią jego wizytówkę i wyraźnie komunikują ekologiczne ambicje założenia. Od czasu pandemii COVID-19 wzrosła świadomość, jak ważne jest posiadanie dostępu do świeżego powietrza w ramach własnego mieszkania i jak istotne są przestrzenie pół-publiczne w zapewnieniu zdrowych warunków życia – zazielenione, obwodowe balkony są manifestacją tych zasad zrównoważonego mieszkalnictwa.

Gratulujemy innym nagrodzonym i naszemu zespołowi w składzie: Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka (BUDCUD) i Piotr Zabłocki.