MENU

Nasz projekt Strefy Wejściowej na Plażę Stogi z nagrodą w konkursie!

Nasz projekt Strefy Wejściowej na Plażę Stogi z nagrodą w konkursie!


Notice: Undefined index: pix in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 80

Notice: Undefined index: wideo in /home/budcud/domains/budcud.org/public_html/wp-content/themes/budcud2019/tmpl_post.php on line 91

Dostaliśmy wyróżnienie w konkursie architektoniczno-urbanistycznym Miasta Gdańsk na Strefę Wejściową na Plażę Stogi.

Jury doceniło naszą „odważną koncepcję przestrzenną spajającą wszystkie elementy kubaturowe na obszarze opracowania w jedną charakterystyczną formę. Tworzy ona nowy element silnie identyfikujący miejsce. Jednorodność bryły skontrastowana została z różnorodnością funkcji zarówno wewnątrz budynku, jak i w jego otoczeniu”. Zależało nam na stworzeniu liniowej kompozycji zagospodarowania, nawiązującej do horyzontalnego układu krajobrazu: morza, linii plaży i pasma wydm, stąd uwspólniona sylweta obiektów kubaturowych z wyraźnym, osiowym rozcięciem.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i sobie nawzajem! Zespół konkursowy w składzie: Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka (BUDCUD) i Piotr Zabłocki.